Reklamní textil s potiskem či výšivkou

ON-LINE poptávkový formulář

Firma:
Kontaktní osoba:
Kontakt (e-mail, tel, fax):
 

Množství triček:
Typ triček:
výstřih O výstřih V S límečkem
Velikost trička (vyberte):
Potisk (vyberte):
Barva trička:

Grafický návrh
bude dodán v CDR bude tvořen v našem studiu


Potisk č. 1: (umístění)    


  barva potisku:

Potisk č. 2:
v případě pouze jednoho potisku nevyplňujte
    


A4


 barva potisku:

Poznámky:
Chcete-li nám napsat další informace k objednávce.

  • Například specifickou velikost potisku.
  • Jestli se jedná o potisk nebo výšivku.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost REBOUND SPOT s.r.o. (dále jen “Společnost”), IČ: 29389127, se sídlem Za Drahou 1545, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38255, provozující výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žádáme Vás na základě platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) o souhlas ke zpracování osobních údajů k následujícím účelům. Každý souhlas je uveden samostatně a nejsou si vzájemně podmíněné.

1) Zasílání elektronického newsletteru s cílem informovat Vás o novinkách a akčních nabídkách.
V případě udělení souhlasu budeme evidovat Vaše osobní údaje v podobě příjmení, jméno a e-mailová adresa po dobu 2 let od získání souhlasu. Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko níže.
SOUHLASÍM

2) Souhlas s uveřejněním fotografií zhotovených produktu na webu http://darky.reboundspot.cz firmy Reboundspot s.r.o.
Tento souhlas se týká pouze situací, kdy hotový produkt může obsahovat osobní údaje v podobě Vámi zaslané fotografie, jména, příjmení a data narození prostřednictvím objednávkového formuláře. V případě udělení souhlasu budeme evidovat Vaše osobní údaje po dobu 5 let od získání souhlasu. Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko níže.
SOUHLASÍM

3) Souhlas s uveřejněním fotografií zhotovených produktů v tištěných materiálech za účelem propagace firmy Reboundspot s.r.o.
V případě udělení souhlasu můžeme evidovat Vaše osobní údaje v podobě fotografie, jména, příjmení a data narození získané prostřednictvím objednávkového formuláře, která budou součástí hotového produktu. Tyto údaje budeme evidovat po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko níže.
SOUHLASÍM

4) Souhlas s uveřejněním fotografií zhotovených produktů na facebookovém profilu za účelem propagace firmy Reboundspot s.r.o.
V případě udělení souhlasu můžeme evidovat Vaše osobní údaje v podobě fotografie, jména, příjmení a data narození získané prostřednictvím objednávkového formuláře, které budou součástí hotového produktu. Tyto údaje budeme evidovat po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko níže.
SOUHLASÍM

Žádná data nebudou bez Vašeho vědomí zpracovávána pro další účely ani nebudou předávány třetím stranám, pokud proto nebude zákonný důvod.

Poučení o právech:
Máte právo:
a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením na adresu Společnosti nebo prostřednictvím e-mailu,
b) požadovat umožnění přístupu k?Vašim osobním údajům, pokud je to technicky možné,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Společnosti, jsou nepřesné,
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči Společnosti můžete uplatnit písemně na e-mailu baculova@rebound.cz. nebo korespondenčně na adrese sídla společnosti.
Pokud neprovedete žádnou aktivitu, nebudeme používat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely a budou z naší databáze ihned po ukončení obchodního vztahu smazány kromě osobních údajů podléhajících zákonným povinnostem.

 
 
| o n?s | e-shop | reference | inspirace | kontakty |     

     
     Copyright © 2011 - 2024 Všechna práva vyhrazena REBOUND SPOT s.r.o.
     Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami použití. Search powered by Google™.